หน้าแรก

DIGITAL MATV SYSTEM
ระบบทีวีสำหรับหอพัก,คอนโด,ระบบทีวีโรงแรม,ระบบดิจิตอลทีวี
IPTV SYSTEM
IPTV สำหรับต่างชาติ อังกฤษ จีน ฮองกง ใต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี
SATELLITE
ระบบจานดาวเทียม C-Band , KU-Band ระบบจานดาวเทียมแยกรับชมอิสระ ระบบ L-Band
SALE & SERVICE
บริการจำหน่าย และติดตั้งระบบทีวี MATV จานดาวเทียมทุกชนิด