ระบบทีวีโรงแรมหนองคาย เอสทีวิวหนองคาย ระบบทีวีโรงแรมอุดร #หนองคาย ดิจิตอลทีวีอุดรหนองคาย 0846529479

โรงแรมที่เรามาทำการติดตั้งจะอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลหนองคายครับ เอสที วิว หนองคาย

https://www.youtube.com/watch?v=4g8aleWn50A

https://www.choowap.com/th/hotel/st-view-nongkhai