ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีที่นครสวรรค์ Paradiso jk disign hotel เปลี่ยนระบบเคเบิ้ลทีวีดิจิตอลออกเนื้องจากสัญญาณมีปัญหาบ่อย

ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีที่นครสวรรค์ Paradiso jk disign hotel เปลี่ยนระบบเคเบิ้ลทีวีดิจิตอลออกเนื้องจากสัญญาณมีปัญหาบ่อย ปรับปรุงระบบทีวี

https://www.youtube.com/watch?v=tQwcNSR6Psg&t=72s

https://www.youtube.com/watch?v=21tMKOIcZrY

https://www.youtube.com/watch?v=uT_AdeA6ZN8&t=26s