แก้ไขระบบทีวีดิจิตอลทีวีซิสเต็ม

#ระบบดิจิตอลทีวีเอสตาร์ภูแล(เชียงราย) #ระบบทีวีรีสอร์ท #ระบบทีวีพลูวิวล่ารีสอร์ท #ระบบทีวีโรงแรม 0846529479