ปรับปรุงระบบทีวีบนเกาะ

ซ่อมและปรับปรุงระบบทีวีขขนาดใหญ่ที่หัวหิน Energy Seaside City

ซ่อมและปรับปรุงระบบทีวีขขนาดใหญ่ที่หัวหิน Energy Seasid […]

ระบบทีวีดิจิตอลทีวี ระบบiptv ระบบกล้องวงจรปิด ระบบไวไฟ ระบบโทรศัพท์ ทุกคววามต้องการใช้สายไฟเบอร์อ๊อฟติกแค่เส้นเดียว

Fiber to room การออกแบบระบบการให้บริการต่างๆ
+ระบบทีวีดิจิตอล
+ระบบไอพีทีวี
+ระบบกล้องวงจรปิด
+ระบบไอพีโฟน
+ระบบไวไฟและอินเตอร์เน็ตไวไฟในห้องพัก
+ระบบเสียงตามสาย

1 2 3 7