ดิจิตอลทีวีโรงแรม

ติดตั้งระบบทีวี ที่ โซโหบูทีค จังหวัดตาก