งานระบบทีวีราชการ

ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีที่ โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดอยุธยา ระบบทีวีโรงแรมอยุธยา ระบบดิจิตอลทีวีอยุธยา

งานระบบทีวีที่ หออัครศิลปิน ที่คลอง5 จังหวัดปทุมธานี ระบบทีวีคลองหลวง ระบบทีวีปทุมธานี

ระบบดิจิตอลทีวี เอ-สตาร์ภูแล(เชียงราย) ระบบทีวีรีสอร์ท ระบบทีวีพลูวิวล่ารีสอร์ท ระบบทีวีโรงแรม