FTTR คืออะไร (Fiber to The Room) ? ออกแบบระบบต่างๆภายในใช้สายไฟเบอร์แค่เส้นเดียว ดิจิตอลทีวี กล้อง อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ 0846529479

FTTR คืออะไร (Fiber to The Room) ?

การออกแบบระบบต่างๆภายในใช้สายไฟเบอร์แค่เส้นเดียว #ดิจิตอลทีวี #กล้อง #อินเตอร์เน็ต #โทรศัพท์

FTTR (Fiber to The Room) หมายถึงวิธีการทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงไฟเบอร์เมื่อวางไฟเบอร์ไว้ที่โหนดระยะไกล สอดคล้องกับมัน มี FTTB, FTTC, FTTZ, FTTH. แบบบัส วงแหวน ดาวเทียม ใช้ปูได้ ชนิดหรือโทโพโลยีแบบต้นไม้

บริการเครือข่าย Wi-Fi แบบออปติคัลทั้งหมดเป็นโหมดเครือข่ายภายในอาคารใหม่ล่าสุดที่ใช้ไฟเบอร์ออปติก โซลูชัน FTTR แทนที่สายเคเบิลเครือข่ายภายในอาคารด้วยใยแก้วนำแสงเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกายภาพของสายเคเบิลเครือข่าย มันใช้เครื่องรวมเราเตอร์ออปติคัลมาสเตอร์และทาสรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ล่าสุดและสามารถส่งมอบบรอดแบนด์กิกะบิตความเร็วสูงให้กับผู้ใช้โดยตรง

โซลูชัน Wi-Fi แบบออปติคัล FTTR ทั้งหมดจะแทนที่สายเคเบิลเครือข่ายแบบเดิมด้วยไฟเบอร์ออปติก เพื่อให้ได้แบนด์วิดท์ 1000M ที่ขยายไปยังทุกห้องในห้องโดยไม่สูญเสียข้อมูล เมื่อเทียบกับโหมดเครือข่าย Wi-Fi แบบเดิม โหมดเครือข่ายออปติคัลทั้งหมด FTTR สามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 90% และลดความล่าช้าลงได้มากกว่า 30% ทำให้ได้พื้นที่ครอบคลุม Gigabit Wi-Fi เต็มรูปแบบ ถึง

สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะในสถานการณ์ที่บ้านเท่านั้น แต่ยังใช้ได้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ Wi-Fi คุณภาพสูง เช่น อาคารพาณิชย์และสวนสาธารณะขององค์กร

ผู้ใช้สามารถใช้”1+N” วิธีการและติดตั้งเราเตอร์จำนวนหนึ่งตามจริงความต้องการเพื่อให้ครอบคลุม Gigabit Wi-Fi เต็มรูปแบบ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต่ำกว่าเครือข่ายทั่วไป

โซลูชัน FTTR all-optical Wi-Fi ใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ที่เพิ่งตกแต่งใหม่ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายแบบเดิม แต่ยังตระหนักถึงการเข้าถึง Gigabit ไฟเบอร์แบบไม่สูญเสียในชุมชน สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ผู้ใช้ยังสามารถสลับ Wi-Fi ได้อย่างราบรื่นเมื่อต้องเดินทางไปมาระหว่างห้อง .

OPTICO COMMUNICATION เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาสายผลิตภัณฑ์การสื่อสารเครือข่ายใยแก้วนำแสงและนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับส่วนประกอบระบบการเชื่อมต่อไฟเบอร์ เราจัดหาส่วนประกอบใยแก้วนำแสง, สายแพทช์ egfiber, ตัวแยกสัญญาณ PLC, ตัวรับส่งสัญญาณ SFP, MTP/MPO, CWDM/DWDM, โซลูชัน FTTH, โซลูชันการเดินสายศูนย์ข้อมูล ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดในการผลิตและการตรวจสอบ ประสิทธิภาพและความเสถียรของผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัยและเชื่อถือได้ มั่นใจได้ถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

Fiber to room การออกแบบระบบการให้บริการต่างๆ
+ระบบทีวีดิจิตอล
+ระบบไอพีทีวี
+ระบบกล้องวงจรปิด
+ระบบไอพีโฟน
+ระบบไวไฟและอินเตอร์เน็ตไวไฟในห้องพัก
+ระบบเสียงตามสาย
งานระบบอาคาร หอพัก อพาร์ทเม้น มีให้เลือกมากมาย ปัจจัยที่จะเลือกใช้ ต้องดูกลุ่มลูกค้าประเภทไหน งบประมาณในการลงทุน ซึ่งงานระบบต่างๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันครับ

งานบริการแบบ smart solution คือ : การรวมบริการหลักใน หรือนอกอาคาร ให้เดินทางไปบนโครงข่ายเดียวกัน ที่ดีที่สุดคือโครงข่ายใยแก้วนาแสง ดังนั้นทุกบริการที่ต้องการใช้ให้บริการที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบริการในห้องพักลูกค้า หรือบริการส่วนกลางของอาคาร มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้งบประมาณในการทาโครงข่ายสายน้อยที่สุด โดยบริการหลักที่ใช้งานภายในอาคารส่วนใหญ่มีดังนี้
1. บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้อง หรือส่วนกลางทางเดิน
1.1 การบริการภายในห้อง : เราสามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานของแต่ล่ะห้องให้แตกต่างกันได้ตามต้องการ เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าที่เข้าพัก และลูกค้าไม่สามารถนาอุปกรณ์มาอื่นๆ มาเสียบสายแทนที่อุปกรณ์เดิมได้
1.2 การบริการแบบส่วนกลาง : เป็นบริการแบบ hotspot wifi คือลูกค้าต้องเกาะสัญญาณ wifi ส่วนกลางก่อน แล้วใส่ user – pass ตามที่กาหนดจึงจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ตามความเร็วที่กาหนด

2. บริการระบบโทรศัพท์ภายใน ด้วยระบบ ip pbx (โทรศัพท์ ip ) สามารถควบคุมการโทรเข้า-ออก ได้ทุกจุดบริการ และรองรับการใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์แบบ analogue ในราคาถูกทั่วไปได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องโทรศัพท์ ip (ซึ่งมีราคาแพง) เท่านั้น และในระบบ ip pbx ยังสร้างบริการกระจายเสียงตามสาย เพื่อการประกาศได้อีกด้วย ไม่ต้องสร้างระบบบริการใหม่เพิ่มเติม

3. บริการช่องรายการ ทีวี. – เคเบิล ทีวี. และ IPTV
3.1 บริการช่องรายการ ทีวี.ภายในอาคารด้วยที่รับสัญญาณจากช่องรายการฟรีดาวเทียม หรือระบบสมาชิก และช่องรายการจากระบบ ทีวี.ดิจิตอลพื้นฐาน และส่งออกไปในอาคารด้วยระบบดิจิตอล ที่ให้ภาพคมชัดเทียบเท่าคุณภาพ HD ชัดเท่ากันทุกห้อง และจัดเรียงผังรายการใหม่ได้ตามต้องการ สร้างตัววิ่งโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ได้ ดูภาพโดยตรงผ่าน ทีวี.ในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญาณใดๆ
3.2 บริการช่องรายการแบบ IPTV คือการสร้างชุดช่องรายการทั้งหมดจากระบบ ทีวี. ปรกติ และส่งเข้าอาคารไปเป็นระบบ NETWORK ดูผ่านกล่องรับสัญญาณ แอนดรอย์ ทีวี. เพื่อเป็นทางเลือกในการบริการ เพราะหากอาคารส่งช่องรายการทั้งหมดในรูปแบบของ IPTV ก็ไม่จาเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ที่ 3.1 แต่ต้องมีกล่องดุ ทีวี.เพิ่มในทุกห้องของการบริการ

4. บริการกล้องวงจรปิดภายในอาคาร : โดยปรกติระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ทุกอาคารจาเป็นต้องมีนั้นจะมีโครงข่ายสายแยกส่วนออกจากบริการอื่นๆ เช่นโครงข่ายสายทองแดง หรือโครงข่ายสายแลน แต่ด้วยระบบ SMART SOLUTION เราสามารถรวมระบบกล้องวงจรปิด เข้าเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ โดยให้คุณภาพของการใช้งานมากกว่าเดิม เพราะเป็นโครงข่ายใยแก้วนาแสง ซึ่งจะไม่ถูกการรบกวนจากโครงข่ายอื่นใด และเพิ่มจานวนจุดติดตั้งได้ไม่จากัด

บริการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราสามารถที่จะทาให้รวมอยู่ในสายใยแก้วนาแสงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งหากเป็นระบบเดิม ต้องมีบริการล่ะโครงข่าย ทาให้จานวนสายสัญญาณต่างๆ ในอาคารมีมากเกินจาเป็น และก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ รวมถึงการดูแลโครงข่าย ก็ทาได้ยาก ที่สาคัญคือใช้งบประมาณในการรักษาสภาพสูง และไม่มีวันจบสิ้นเพราะสายสัญญาณทั่วไปที่ใช้โลหะในการนาสัญญาณนั้นต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
ซึ่งต่างจากสายในแก้วนาแสงที่ไม่มีโลหะเป็นตัวนาสัญญาณ จึงไม่เกิดการรบกวนจากสัญญาณใดๆ เดินทางไปในรางไฟฟ้าภายในอาคารได้ และด้วยขนาดที่เล็กจึงไม่ใช้พื้นที่ หรือต้องสร้างกล่องเก็บสายต่างหากเพิ่มในอาคาร อีกทั้งราคาถูกกว่าสายสัญญาณอื่นๆ ทั้งหมด และไม่สิ้นเปลืองเงินในการดูแลรักษาสภาพเหมือนสายอื่นๆ ทั่วไป