จัดงานอบรมสัมนาวิชาการร่วมกับทาง กสทช.ที่กรุงเทพ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560