การประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบดิจิตอลทีวีร่วมกับทาง กสทช. วันที่ 8 ตุลาคม 2560