ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีบ้านเอื้ออาทร32อาคาร 1500 ห้อง #สมุทรสาคร ระบบทีวีการเคหะแห่งชาติ ชัดล้าน% 0846529479

ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีบ้านเอื้ออาทร32อาคาร 1500 ชัดล้าน% ระบบทีวีที่นี้ เราเคยมาปรับปรุงจากระบบเก่าอนาล็อค 6ช่องแล้วทำการเพิ่มช่องรายการเป็น 20ช่อง และส่งสัญญาณจากห้องส่งเดียวที่นิติบุคคลส่งไปทุกอาคาร จากระบบของเดิมจะมีห้องส่งช่องรายการตึกใครตึกมัน พูดง่ายๆ เป็นระบบแยกกันของแต่ละตึก ชุดใครชุดมัน แล้วทางเราทำการเปลี่ยนระบบให้เหลือแค่ชุดเดียวส่งสัญญาณไปได้ทุกตึก