ระบบทีวีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย #จังหวัดเพชรบุรี 0846529479