ซ่อมและปรับปรุงระบบทีวีขขนาดใหญ่ที่หัวหิน Energy Seaside City

ซ่อมและปรับปรุงระบบทีวีขขนาดใหญ่ที่หัวหิน Energy Seaside City โครงการนี้โซน1มีทั้งหมด 6อาคาร แถวละ3อาคาร 1อาคารมี200ห้อง 6อาคาร 1200ห้อง ทั้งหมดผมว่ามีประมาณ 30-50 ตึกครับ ใหญ่มากๆ

https://www.youtube.com/watch?v=4TRW5NZXgUA

https://www.youtube.com/watch?v=2ncfv4OfOeU