ออกแบบและติดตั้งระบบดิจิตอลทีวี รีสอร์ทหรู ที่วิลล่าป่าสน เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.chillpainai.com/scoop/13397/