+ระบบดิจิตอลทีวีโรงแรม ที่ สีลมซอย6 กรุงเทพ 3อาคาร +ชัดล้าน% ช่องทีวีต่างชาติมากมาย(The Quarter)

+ระบบดิจิตอลทีวีโรงแรม ที่ The Quarter เพลินจิตร +ชัดล้าน% ช่องทีวีต่างชาติมากมาย

https://backoffice.tarad.com/new_member_shop/index_premium.php?trd=m.08.02&id1=2434821&typ=level&lang=th