ติดตั้งระบบIPTV รีสอร์ทหรูที่เกาะกูด ตราด (High Seasion)

ปรับปรุงระบบทีวีบนเกาะ ออกแบบระบบทีวีบนเกาะ ติดตั้งระบบทีวีรวมบนเกาะ