ระบบ Hotel IPTV โรงแรม5ดาวที่ Nine Rever Hotel บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระบบทีวีโรงแรมราชบุรี ระบบดิจิตอลทีวีราชบุรี 0846529479

https://www.youtube.com/watch?v=QcNDXkU3WFU 

ออกแบบและติดตั้งระบบทีวีรวม ทุกรูปแบบ ดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี ปรับปรุงระบบทีวีรวม ให้คำปรึกษาและแนะนำเกียวกับระบบต่างๆใน โรงแรม รีสอร์ท