ติดตั้งระบบ Hotel IPTV โรงแรม5ดาวที่ Nine Rever Hotel บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระบบทีวีโรงแรมราชบุรี ระบบดิจิตอลทีวีราชบุรี

ออกแบบและติดตั้งระบบทีวีรวม ทุกรูปแบบ ดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี ปรับปรุงระบบทีวีรวม ให้คำปรึกษาและแนะนำเกียวกับระบบต่างๆใน โรงแรม รีสอร์ท