ระบบทีวีรีสอร์ทหรูที่ เกาะช้าง ตราด(สัญธิญา ทรี)

ระบบทีวีบนเกาะ ระบบดิจิตอลทีวีเกาะช้าง ออกแบบระบบทีวีบนเกาะ ระบบทีวีขนาดใหญ่ส่งผ่านไฟเบอร์อ๊อฟติก