ติดตั้งระบบทีวีที่พัทยา(NAVANA PATTAYA) ระบบทีวีโรงแรมพัทยา ระบบดิจิตอลทีวีพัทยา พลูวิวล่ารีสอร์ท

https://www.google.co.th/travel/hotels/entity/CgsI66y4-f-S0u2TARAB/lightbox/CAESV2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy8yNjAwMDAwMC8yNTAyMDAwMC8yNTAxNTUwMC8yNTAxNTQyMy80MTNmNjFjY196LmpwZw?g2lb=4641139%2C2503781%2C4605861%2C4597339%2C2502548%2C4661271%2C4672719%2C2503771%2C4624411%2C4306835%2C4640247%2C4270442%2C4401769%2C4371335%2C4317915%2C4659204%2C2503938%2C4644488%2C4419364%2C4596364%2C4258168%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=th-TH&gl=th&ssta=1&grf=EnMKNAgMEjASLrIBKxIpCicKJTB4MzEwMmJmYmYwNzZkMjg1MzoweDkzZGI0ODk3ZmYyZTE2NmIKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAISBwjlDxAMGAMgADAeQMoCSgcI5Q8QDBgCCg0IEhIJEgeSAQQIAhAD&rp=EOusuPn_ktLtkwEQ66y4-f-S0u2TATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiAr-m_ysP0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls

https://www.digitaltvsystem.com/wp-content/uploads/2021/04/navana-pattaya.mp4