ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีที่ สิริสาทร ศาลงแดง กรุงเทพ (The Quarter) ระบบทีวีโรงแรมกรุงเทพ ระบบดิจิตอลทีวีกรุงเทพ ปรับปรุงระบบทีวีกรุงเทพ

ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ระบบทีวีรวม ทุกรูปแบบ ดิจิตอลทีวี Hotel IPTV ระบบทีวีรวม