งานด้านบริการ

งานระบบทีวีรวมทุกรูปแบบ  MATV , SMATV , DMATV , IPTV

 ระบบทีวีดาวเทียม Satellite

 รวมระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ